TÜRKİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

Güneş, bol, sınırsız, yenilenebilir ve en önemlisi de herhangi bir bedel ödenmeden kolayca erişilebilen bir enerji kaynağıdır. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti yılda 1311 kWh/m 2 (günlük toplam 3,6 kWh/ m 2 ) olduğu tespit edilmiştir. Güneş enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu potansiyel, toplam 56.000 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santrali elektrik enerjisi üretimine eşdeğerdir.

Türkiye’ de ve Almanya’ da kurulacak aynı kapasitedeki sistemler arasında enerji üretimi farkı yaklaşık 1.5 katı olacaktır. Türkiye’ nin en fazla güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresine sahip bölgesinin Güney Doğu Anadolu Bölgesi olduğu, bunu Akdeniz Bölgesinin izlediği anlaşılmaktadır.

    GÜNEŞ ENERJİSİNİN AVANTAJLARI

  • Güneş enerjisi temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağıdır.
  • Güneş enerjisi ile çalışan sistemler kolaylıkla taşınıp kurulabilmektedir.
  • Çevreyi kirletici atıkları olmayan, çevre dostu, gerektiğinde enerji ihtiyacına bağlı olarak kolayca değiştirilebilen sistemlerdir.
  • Güneş enerjisinin, yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması, modüler (değişebilir) olması, uzun yıllar sorunsuz olarak çalışması gibi üstünlükleri vardır.
  • Solar Paneller, dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlüdür.
  • Elektrik şebeke hattı bulunmayan ya da şebeke hattının götürülmesinin pahalı olduğu yerlerde fotovoltaik panellerin kullanımı daha ekonomik olabilmektedir.
  • Her ev, kendi enerjisini çatısına kurduğu fotovoltaik paneller ile karşılayabilir. Böylece enerjiyi taşıma maliyetleri ve kayıpları ortadan kalkar.